MuhtarımızMİYANESULTAN KÖYÜ MUHTARLIK

MUHTAR: Bilal GÜNDOĞDUAZA : Hamza GÜNDOĞDU AZA : Selahattin BİBER


..
AZA : İsmail GÜNDOĞDUAZA :  Kazım YILMAZ

      Bilindiği gibi ülkemizde, köylerin kurulması ve yönetimi 442 sayılı Köy Kanunu ile düzenlenmiştir.
Kanuna göre, köyü muhtar ve ihtiyar heyeti yönetir. Köy İdaresinin karar organı, Köy İhtiyar Meclisi
veya Köy Muhtarı’dır. Gerek Köy İhtiyar Meclisleri gerekse Muhtar seçimle iş başına gelmektedir.
1980 öncesinde kural olarak  4 yılda bir yapılmakta olan yerel seçimler, 1982 Anayasasının yürürlüğe
girmesiyle birlikte anayasanın 127.  maddesi gereğince 5 yılda bir yapılmaya başlanmıştır.

     Köyde genellikle söz sahibi olan ve köylünün bir çok konuda fikrine danıştığı ve düşüncelerine saygı
gösterdiği kimseler Köy Muhtarı ve Muhtar Heyeti, İmam ve Öğretmendir. Bunların yanında köyün ileri
gelen yaşlılarının da fikirlerine müracaat edilmektedir. 

      Bu etki derecesinde belirli bir oran belirtmek pek mümkün değildir. Çünkü hepsinin etkileme alanı
farklıdır ve bu farklı olanlar arasında bir oranlamaya gitmek doğru olmaz. Muhtar köyün idaresinde ve köy
kanunun uygulanmasında yetkilidir. Köye bir hizmet getirilmesi gerekirken öncülük yapmak gerekli resmi
kurum yada kuruluşlarla yapılması gereken işleri halletmektedir.Miyanesultan Köyü Alaca - Çorum   Murat EZER :  0546 2068070 

copyright © 2017Tüm hakları www.miyanesultan.com