Tarihçemiz  MİYANESULTAN  KÖYÜ  TARİHİ                                                         

       Çorum ili Alaca ilçesinin 25 km kuzeyinde Hışır Köyü Boğazı'yla başlayan ihtiyar Deveci Dağları'nı,Alaca suyu ile yaran, yöredeki en derin ve uzun vadinin Dereyazıcı Köyü'nün, batıdan, yaklaşık 250–300 m yüksekliğinde, kuş bakışı konumda,sarp kayalık yamaç üzerinde bulunur.

  .
        Miyanesultan, türbesi ve kalesi ile meşhurdur.Miyanesultan Kalesi, Çikhasan Pazarlı Höyük'ünün,güneydoğu yönünde, 2 km mesafeyle Miyanesultan Köyü'ne 1 km mesafede etrafı sur temelleri ile çevrili,batıdan girişi bulunan, güney, kuzey ve doğu yönüyle derin, sarp kayalık, ormanlık vadinin üst bölümünde, büyükçe bir köy oturumunda kale içi eski bir yerleşim yeri mevcuttur. Pazarlı Höyük'ü, üst tabaka özellikleri içerir konumdadır. Ev temelleri yerli yerindedir.

  .         
       Çorum'a 44 Km   İlçe merkezine 33 km dir. Yolu stabilizedir. 2000 yılı Nüfus Sayımına göre nüfusu 72 olup hane sayısı 17 dir. Adını orada mezarı bulunan ermiş bir kadından aldığı söylenmektedir. İlçenin kuzeyinde bulunmaktadır. 350-400 yıl önce kurulduğu zannedilmektedir. Köyün her tarafı ormanla çevrilidir. Evleri ahşaptandır. Çeşmesi ve mezarlığı vardır.

.  .     
       Doğusunda Dereyazıcı, batıda Mazıbaşı, kuzeyde Çikhasan ve güneyde Çırçır Köyü ile komşudur. Geliri tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Arazisinde arpa, buğday, nohut ve fasulye... gibi tarım ürünleri; elma, erik, armut, dut ve kayısı gibi meyveler yetişmektedir.
           
 .   .
        Camisinin ilki 1935, ikincisi 1989 yılında yapılmıştır. Elektrik 1985, telefon 1990 yılında gelmiştir. Evlerde çeşme vardır. Okulu kapalıdır. Öğrenciler, Küre İlköğretim Okulu nda eğitim ve öğretim görmektedir. Yurtdışında 10 kadar çalışanı vardır. (Kaynak: Köy sakinlerinden Rahmetli olan Abdullah Yurtmaz, yaş 71)

                      EKONOMİSİ
         
        Köyün ekonomisi geçmişten bugüne kadar tarım ve hayvancılık üzerine kurulmuştur. 1960'lı yıllara kadar tarım, tarlada karasaban, harmanda döven; hayvancılıkta dağda doyur köyde yatır usulü yapılmakta idi. Tarla tarımında arpa ve buğday, bahçe tarımında meyve, sebze ve üzüm başta olan ürünlerdi. Hayvancılıkta, koşum için büyükbaş hayvan, diğer ihtiyaçlar için küçükbaş hayvanlardı. Nüfusa göre köyün arazisinin yetersizliği nedeniyle, ne kadar emek sarfedilirse edilsin yeterli değildi. Köy halkı arasındaki alış verişler takas usulü olup, ticari zihniyetli değil yardımlaşma ve dayanışma amacıyla yapılırdı. İş ilişkilerinde de aynı anlayış yani imece usulü hakimdi.                                     
                                                              

                                                                .
         Köyden dışarıya göçün hızlanması nedeniyle iş gücünde  azalmalar oldu.Maliyet artarken üretim azaldı.Bunun üzerine 1970'li yıllarda modern tarıma yönelerek, tarlada traktör,harmanda patos uygulamısana başlanıldı. Bu nedenle büyükbaş hayvancılığı tarihe karıştı. Köydeki ekili arazinin modern tarıma müsait olmaması,zaten yetersiz alanların daha da azalmasına (yaklaşık% 50 kadar) sebep oldu.
          Köydekiler kalanlar iş bulamayıp şehirlerde iş aramaya başladılar. Bu işler için soğan otu, pancar çapası, pancar ve soğan sökümü yalnızca birkaç örnektir. Bu işleri de yetersiz bulanlar bu kez Mart ayında yorganlarını sırtlayarak Kasım ayına kadar gurbete gitmek zorunda kaldılar. Öte yandan devletin ormanları koruma altına alması, köylünün geçiminde önemli bir tutan küçükbaş hayvanlardan keçinin
 beslenmesine yasak getirdi.
         Böylece hayvancılıkta "evde doyur evde yatır" usulüne dönülmek zorunda kalındı. Kendi  karnını zor doyuran
köy halkı, hayvancılığı geçici bir süre bırakmış olsa da ve alt yapı da müsait olmasa, şimdi daha modern usülle yapılan hayvancılık bazı ailelerin uğraş alanı oldu. Bahçe tarımı neredeyse yok olmak üzere, bağlar ve bahçelerin büyük bir bölümü ise bozulmuş durumdadır.Miyanesultan Köyü Alaca - Çorum   Murat EZER :  0546 2068070 

copyright © 2017Tüm hakları www.miyanesultan.com